Oferta

W zakresie usług transportu drogowego oferujemy Państwu:

  • transport całpojazdowy ,
  • transport drobnicowy (również doładunki),
  • transport przesyłek niebezpiecznych (ADR),
  • transport ponadgabarytowy (ponadnormatywny).

[...]


Stawki opłat elektronicznych

Znak

Ministerstwo Transportu, Budownicta i Gospodarki Morskiej (dawniej Ministerstwo Infrastruktury) wskazało stawki opłaty elektronicznej obowiązujące w Systemie viaTOLL w Załącznikach nr 3 i 4 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wykazu dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej. więcej…

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

BRD

Program został oparty na pięciu podstawowych filarach:

   1. bezpieczny człowiek,
   2. bezpieczna droga,
   3. bezpieczna prędkość,
   4. bezpieczny pojazd oraz
   5. ratownictwo medyczne i opieka powypadkowa.

więcej…